Өмнөд Бүсийн Цахилгаан Түгээх Сүлжээ ТӨХК

Хэрэглэгчийн онлайн системд тавтай морил.

Цахилгаан эрчим хүчний хэрэглэгчийн онлайн систем

  • Төлбөр тооцооны нэхэмжлэх,дэлгэрэнгүйг харах
  • Өргөдөл гомдол
  • Хэрэглэгчийн мэдээллийн лавлагаа
  • ЦЭХ-ний хэрэглээний судалгаа харах, хянах
  • ЦЭХ-ний гэрээний мэдээллээ харах, хянах
  • Тоолуурын мэдээллээ харах
  • Онлайнаар төлбөрөө төлөх
  • Мэдээллийн түүх харах